De Interimmanager als Dirigent

Zo weet ik tenminste wat je van me verwacht

Over een maand zijn de functioneringsgesprekken. Via mijn HR-adviseur heb ik afspraken over deze gesprekken eens op een rijtje gezet. In december/januari worden de functioneringsgesprekken gehouden waarbij we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken op het nieuwe jaar. In deze zomer kan dan een voortgangsgesprek worden gehouden. Als nieuwe interimmanager, kan ik natuurlijk niet terug kijken. Daarom start ik met een gesprek waarbij we afspraken maken over het komende jaar. En iedereen krijgt een voortgangsgesprek in de zomer, dat spreken we meteen af. Vervolgens lees ik alle verslagen van de vorige ronde.  En dat is best schrikken. Ik bespreek het met de HR-adviseur.

‘Ja, zo gaat dat. De medewerkers kregen van Piet een uitnodiging voor het gesprek en vulden het formulier vooraf in. Piet besprak dat met hun en dan was het klaar.’ 

Ik frons mijn wenkbrauwen en kijk Sharon, onze HR-adviseur, nog eens aan. ‘Maar ik lees nergens wat Piet wilde van zijn medewerkers en welke doelen en prioriteiten er zijn besproken. Ook kan ik nergens lezen hoe de prestaties van het voorgaande jaar zijn gewaardeerd. Er staat niets of een nietszeggend zinnentje als “Arie is goed in wat hij doet”. Hoe weten mensen nou wat hun leidinggevende wil?’

Ik beslis ter plekke dat ik het anders ga doen. In overleg met Sharon stel ik voor iedere functiegroep een lijstje op met doelen en prioriteiten in het nieuwe jaar. Dat mail ik vooraf aan de medewerkers zodat ze daarop kunnen reageren. 

De medewerkers reageren in eerste instantie verrast. Maar ze zijn ook blij met deze duidelijkheid. Zoals een van de mensen het verwoordde: ‘Zo weet ik tenminste wat je van me verwacht. Fijn!’

Welke rol vervulde ik hier?

Een dirigent kiest een muziekwerk om uit te voeren en bestudeert vooraf de partituur. Dan  gaat hij repeteren met zijn orkest. Hij legt aan de dames en heren musici uit welk tempo hij wil, hoe hard/zacht iets moet klinken, welke gevoel iets moet oproepen, etc. Met andere woorden, hij weet wat hij wil. En dat bespreekt hij met zijn teamleden. De dirigent zet daarbij de toon. Dat is slim. Je kunt geen 80 mensen als kapitein op het schip hebben.

Wat leverde het op?

 – duidelijkheid